"समृद्ध मोदीका ५ आधार जलबिधुत,पर्यटन ,कृषि ,स्वास्थ्य र शिक्षाले नै हुन्छ गाउँबासीको सपना साकार "

मोदी गाउँपालिकाको स‌ंक्षिप्त परिचय

मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्वत जिल्लामा पर्दछ । नेपाल सरकारको मितिः २०७३/११/२७ को निर्णयले यो गाउँपालिका स्थापना भएको हो । यस गाउँपालिलका अन्तर्गत साविकका भुकताङ्ले,  देउपुर, देउराली,  क्याङ, बाजुङ, तिलाहार,  राम्जादेउराली  र चित्रे गा.वि.स.

आ.व २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |

आ.व २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०७७/०४/२२ मा सम्पन्न भयो । समीक्षा गोष्ठीमा सबै शाखा प्रमुखले शाखागत प्रस्तुति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तर्फबाट समग्र प्रगति प्रतिवेदन पेश भइ प्रत्येक प्रतिवेदन उपर व्यापक छलफल र समीक्षा भयो । मोदी गाउँपालिकाको अाव २०७६/७७ को समग्र वित्तिय प्रगति ७९.२१ प्रतिशत भयो । जसमा ससर्त तर्फ ८७.३५ प्रतिशत , गाउँपालिकाको चालू र पूजीगत खर्च अनुमानको ७०.१२ प्रतिशत र वास्तविक अायको ८६.९५ प्रतिशत रहयो । तेस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्च ९६.२३ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३ वटै कार्यक्रममा १०० प्रतिशत, पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ६९.२४ प्रतिशत, शिक्

मोदी गाउँपालिका सातौ गाउँ सभा सम्पन्न |

मोदी गाउँपालिकाको २०७७/०३/१० गते पेश भएका अार्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट, बार्षिक विकास कार्यक्रम, अार्थिक एेन, विनियोजन एेन तथा अन्य विविध विषय अाज बसेको सातौ गाउसभाको दोस्रो बैठकमा व्यापक छलफलद्वारा सर्वसम्मत पारित भएका छन । यो सँगै सातौ गाउँसभा सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको छ 

Pages