७९-८०

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगती बिवरण l

दस्तावेज: 

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

Pages