७९-८०

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण |

दस्तावेज: 

स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०७९ बमोजिम तह वृद्धि / तह मिलान गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages