मोदी गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
19% (32 votes)
सन्तोषजनक
13% (22 votes)
सुधारगर्नु पर्ने देखिन्छ
69% (118 votes)
Total votes: 172