मोदी गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
17% (19 votes)
सन्तोषजनक
16% (18 votes)
सुधारगर्नु पर्ने देखिन्छ
67% (76 votes)
Total votes: 113