मोदी गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
19% (47 votes)
सन्तोषजनक
12% (29 votes)
सुधारगर्नु पर्ने देखिन्छ
69% (168 votes)
Total votes: 244