कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम प्रसाद शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख rpkandel68@gmail.com, info@modimun.gov.np 9857666111
प्रविन पोख्रेल सूचना अधिकारी अधिकृत सातौ प्रशासन/योजना अनुगमन शाखा prabin.pokhrel2045@gmail.com suchanaadhikari@modimun.gov.np 9846118839
दिनेश शर्मा शिक्षा अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा sharmadinesh.paudel@gmail.com 9857675211,9856036508
खगराज सुबेदी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा accmodirmparbat@gmail.com khagarajsubedi5@gmail.com 9857638391
प्रकाश बहादुर क्षेत्री शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखा chhetriprakash399@gmail.com 9847631399
उमेशकुमार अधिकारी जन स्वास्थ निरिक्षक स्वास्थ्य adhikariumeshkumar@gmail.com 9846068205
हरि प्रसाद गौतम इन्जिनियर पुर्बधार तथा भवन नियमन hpg2030@gmail.com 9847623953
ई.दिपक शर्मा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि ito.modimun@gmail.com info@modimun.gov.np admin@modimun.gov.np timilsinadipak09@gmail.com 9851222680
प्रकाश चन्द्र सुवेदी कविराज निरीक्षक स्वास्थ्य/आयुर्वेद subediprakashchandra10@gmail.com 9846384557
नबिन शाही इन्जिनियर पूर्वाधार तथा भवन नियमन nabinshahi786@gmail.com 9857644999
सिता कुमारी शर्मा उद्दम बिकास संयोजक उद्दम विकास शाखा sitasharma.modi@gmail.com 9847623659
देबी प्रसाद पौडेल अधिकृत छैठौ खरिद/जिन्सी ईकाई 9857630643
गोपाल घिमिरे शर्मा अधिकृत छैठौ प्रशासन gopalghimire.19@gmail.com 9857624957
अनमोल क्षेत्री रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र modi.anamol@gmail.com 9857669690
मनिषा महत कृषि अधिकृत कृषि शाखा manishamahat93@gmail.com 9845956970
दिपा सुबेदी सव इन्जिनियर पूर्वाधार तथा भवन नियमन deepasubedi3234@gmail.com 9847733234
राजेन्द्र प्रसाद आचार्य सहायकस्तर पाँचौ लेखा शाखा rajendracharya859@gmail.com 9805293300
शिव चपागाई अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प शाखा chapagainshiva9@gmail.com 9864422988
दिपेन्द्र गौतम सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा dipendragtm044@gmail.com 9847636005
यम बहादुर मेघासी बाल कल्याण अधिकारी बालबालिका तथा युवा शाखा ymedhasi@gmail.com 9857630209
सुरेश रिमाल प्राबिधिक सहायक शिक्षा,युवा तथा खेलकुद rimalsuresh91@gmail.com 9867605891
सन्तोष सुबेदी कृषि प्राबिधिक कृषि शाखा
माधव प्रसाद सापकोटा नायव पशु चिकिसक पशु सेवा शाखा 9841115952
मनदेवी कुमारी जैसी पशु प्राबिधिक पशु सेवा शाखा
बेल प्रसाद शर्मा सव ओभरसियर पुर्बधार तथा भवन नियमन belprasads@gmail.com 9847626963
रुद्र प्रसाद शर्मा सहायकस्तर चौथो १ न. वडा सचिव 9857650485
गायत्री चपाई सहायकस्तर पाँचौ २.न वडा सचिव modimun2deupur@gmail.com 9840415616
कृष्ण प्रसाद सुबेदी वडा सचिव ४ न.वडा सचिव krishnasub976@gmail.com 9841895976
राजु प्रसाद भुसाल सहायकस्तर चौथो ३.न वडा सचिव modi4kyang@gmail.com 9849422457
ओमकार सार्की वडा सचिव ५.न वडा सचिव bajung5modi@gmail.com 9846421939
बिष्णु कुमारी गौतम वडा सचिव ६ न.वडा सचिव modi6parbat@gmail.com 9847646665
पुन्य कुमारी शर्मा स.म.बि.नि सहकारी ईकाई deuralipunya@gmail.com 9867604788
कमल पौडल सहायकस्तर चौथो ८ न. वडा सचिव modi8chitre@gmail.com 9846254392
सबिता ढकाल वडा सचिव ७ न. वडा कार्यालय राम्जा देउराली 9847618000
सुनिता सापकोटा सहायकस्तर चौथो ५ न.वडा सचिव modi5bajung@gmail.com 9847659065

Pages