कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
किसान बहादुर क्षेत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख kishanchhetri76@gmail.com info@modimun.gov.np modigapaparbat@gmail.com 9857666111
झकप्रसाद गौतम गाउँ शिक्षा अधिकारी शिक्षा,युवा तथा खेलकुद modiedusection@gmail.com jhakgautam@gmail.com 9857623956
बिमल प्रसाद शर्मा पशु चिकित्सक पशु सेवा शाखा 9857623202
कृष्ण प्रसाद शर्मा लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9857623430
प्रविन पोख्रेल सूचना अधिकारी अधिकृत छैठौ प्रशासन/योजना prabin.pokhrel2045@gmail.com 9846118839
ई.दिपक शर्मा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि ito.modimun@gmail.com, timilsinadipak09@gmail.com info@modimun.gov.np 9851222680
नबिन शाही इन्जिनियर पूर्वाधार तथा भवन नियमन nabinshahi786@gmail.com 9857644999
हरि प्रसाद गौतम इन्जिनियर पुर्बधार तथा भवन नियमन 9847623953
दिपक पोखरेल इन्जिनियर पुर्बधार तथा भवन नियमन pkrldpk143@gmail.com 9856060865
उमेशकुमार अधिकारी जन स्वास्थ निरिक्षक स्वास्थ्य adhikariumeshkumar@gmail.com 9846068205
देबी प्रसाद पौडेल सहायकस्तर पाँचौ जिन्सी/योजना 9857630643
अनमोल क्षेत्री रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र modi.anamol@gmail.com 9857669690
गोपाल घिमिरे शर्मा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन gopalghimire.19@gmail.com 9857624957
सिता कुमारी शर्मा उद्दम बिकास संयोजक उद्दम विकास शाखा sitasharma.modi@gmail.com 9847623659
प्रकाश चन्द्र सुवेदी कविराज स्वास्थ्य subediprakashchandra10@yahoo.com 9846384557
यम बहादुर मेघासी Focal Person बालबालिका तथा युवा शाखा ymedhasi@gmail.com 9857630209
कृष्ण प्रसाद सुबेदी सहायकस्तर पाँचौ राजश्व/न्यायिक krishnasub976@gmail.com 9841895976
सन्तोष पौडेल सव इन्जिनियर पूर्वाधार तथा भवन नियमन
दिपा सुबेदी सव इन्जिनियर पूर्वाधार तथा भवन नियमन deepasubedi3234@gmail.com 9847733234
राजेन्द्र प्रसाद आचार्य सहायकस्तर पाँचौ लेखा शाखा 9805293300
शिव चपागाई अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा chapagainshiva9@gmail.com 9864422988
भास्कर रेग्मी कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रबिधि शाखा modi.vaskar@gmail.com 9846011794
मनिषा महत कृषि अधिकृत कृषि शाखा
अनिल पुन एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण ईकाई mis.modimun@gmail.com 9863468393
बेल प्रसाद शर्मा सव ओभरसियर पुर्बधार तथा भवन नियमन belprasads@gmail.com 9847626963
रुद्र प्रसाद शर्मा सव ओभरसियर पुर्बधार तथा भवन नियमन 9857650485
माधव प्रसाद सापकोटा नायव पशु चिकिसक पशु सेवा शाखा 9841115952
चित्र बहादुर गुरुङ सहायकस्तर पाँचौ खानेपानी तथा सरसफाई
सुरेश रिमाल प्राबिधिक सहायक शिक्षा,युवा तथा खेलकुद rimalsuresh025@gmail.com 9867605891
गायत्री चपाई सहायकस्तर पाँचौ २.न वडा सचिव modi2deupur@gmail.com 9840415616
पुन्य कुमारी शर्मा स.म.बि.नि ३ न. वडा सचिव modi3deurali@gmail.com 9867604788
होमनाथ लामिछाने सहायकस्तर पाँचौ ४.न वडा सचिव modi4kyang@gmail.com 9867626104
सुनिता सापकोटा स.म.बि.नि ५ न.वडा सचिव modi5bajung@gmail.com 9847659065
लेखनाथ रेग्मी सहायकस्तर पाँचौ ६.न वडा सचिव modi6tilahar@gmail.com 9857640850
कमल पौडल सहायकस्तर चौथो ८ न. वडा सचिव modi8chitre@gmail.com 9846254392

Pages