बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य l

०८१/८२ 06/28/2024 - 13:53 PDF icon बजेट बजेट 2081-82.pdf

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम

०८१/८२ 06/28/2024 - 13:04 PDF icon मोदी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ Final.pdf

आ.व २०८०/८१ को बार्षिक विकास कार्यक्रम l

८०/८१ 09/26/2023 - 11:08 PDF icon रातो किताव २०८०-०८१ मोदी गा पा Final (1).pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तब्य l

८०/८१ 09/26/2023 - 10:57 PDF icon Budget Speech 2080.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/02/2023 - 13:33 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व २०८०/८१ को अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

७९-८० 06/04/2023 - 12:08 PDF icon LMBIS Line Ministry Budget Information System.pdf

आ.व २०७९/८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम

७९-८० 07/27/2022 - 14:47 PDF icon रातो किताव २०७९-०८० मोदी गा पा Final.pdf

मोदी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७९

७९-८० 07/03/2022 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf

मोदी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९

७९-८० 07/03/2022 - 13:01 PDF icon नयाँ आर्थिक ऐन २०७९.pdf

आ.व २०७९/८० को बजेट वक्तव्य

७९-८० 06/25/2022 - 09:46 PDF icon budget speech २०७९।८० मोदी गाउँपालिका.pdf

Pages