सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारी साधन (4WD JEEP) खरिदका लागि सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना !

स्टीलपार्ट्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सुचना !

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता,सामाजिक सुरक्षा विवरण तथा गुनासो दर्ता गर्न वडा स्तरीय दर्ता शिबिर संचालनको लागि सेवा प्रदायक छनौट सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना !

Pages