जन प्रतिनिधि

नामथर पद ईमेल फोन नं

प्रेम शर्मा पौडेल

अध्यक्ष

ppoudel1963@gmail.com 9857678555

सेती महत

उपाध्यक्ष

9857679666

गौ प्रसाद गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

१ न. वडा अध्यक्ष 9856026418

बिकास तिमिल्सिना

कार्यपालिका सदस्य

२ न. वडा अध्यक्ष 9857631242

देवेन्द्र बहादुर क्षेत्री

कार्यपालिका सदस्य

३ न.वडा अध्यक्ष 9847669527

मनकुमार पुन

कार्यपालिका सदस्य

४ न. वडा अध्यक्ष 9805164646

दल बहादुर मल्ल

कार्यपालिका सदस्य

५ न. वडा अध्यक्ष 9847656155

बिमल लामिछाने

कार्यपालिका सदस्य

६ न. वडा अध्यक्ष 9857684444

बसन्त गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

७ न. वडा अध्यक्ष 9856034657

सुकबहादुर गुरुङ

कार्यपालिका सदस्य

८ न. वडा अध्यक्ष 9847665761

बिजुला कुमारी शर्मा

कार्यपालिका सदस्य

9847612041

देबी कुमारी शर्मा

कार्यपालिका सदस्य

9847641268

लक्ष्मी बि.क.

कार्यपालिका सदस्य

9817560933

लालमती बि.क.

कार्यपालिका सदस्य

9867638690

प्रेम वि‍.क.

कार्यपालिका सदस्य

9806181614

दुर्गा रसाईली

कार्यपालिका सदस्य

9867767947,9821374457

बिमल लामिछाने

प्रबक्ता

9857684444