प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो मोदी ८०/८१ 03/05/2024 - 16:18 PDF icon Modi Curriculum Final.pdf
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को गाउँपालिकाको ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरुको दररेट l ८०/८१ 08/22/2023 - 11:29 PDF icon MODI RM DAR RATE 2080-81 FINAL.pdf
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को चौमासिक आय व्ययको बिबरण ७९-८० 01/11/2023 - 16:07 PDF icon CamScanner 01-11-2023 16.01.pdf
मोदी गाउँपालिका प्रथम पन्चबर्षिय बिकास योजना २०७८/७९ -२०८२/८३ ७८/७९ 01/04/2023 - 12:22 PDF icon Modi_RM_Periodic_Plan_Book For Web (1).pdf
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि मोदी गाउँपालिकाको प्रोफाइल ७६/७७ 09/25/2019 - 11:04
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम ७६/७७ 07/24/2019 - 11:47 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम .pdf
मोदी १,२,३ वडामा जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण सम्पन्न ७४/७५ 04/23/2018 - 13:08
मोदी गाउँपालिकामा स्थानीय तहबाट आएका कर्मचारी बिबरण ७४/७५ 04/22/2018 - 15:20
कम्प्यूटर हस्तान्तर कार्यक्रम ७४/७५ 04/08/2018 - 13:25
आ.ब.२०७४/०७५ को स्वास्थ्य शाखाको सर्शत अनुदान तर्फको कार्यक्रम तथा बजेट ७४/७५ 11/28/2017 - 14:42 PDF icon 11.pdf

Pages