ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 09/26/2023 - 11:37 PDF icon Biniyojna Een 2080.pdf
मोदी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 14:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।८१.pdf
आर्थिक ऐन -२०७८ ७८/७९ 08/02/2021 - 12:06 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८-०७९.pdf
विनियोजन ऐन-२०७८ ७८/७९ 08/02/2021 - 12:05 PDF icon विनियोजन ऐन २०७8-७९.pdf
सुत्केरीसंग उपाध्यक्ष कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/24/2020 - 11:36 PDF icon सुत्केरीसंग उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि -२०७७.pdf
बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका ७७/७८ 09/30/2020 - 14:47 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७४(दोस्रो संसोधन २०७७) ७७/७८ 09/10/2020 - 14:15 PDF icon ३ घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ संसोधित.pdf
आर्थिक ऐन -२०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:46 PDF icon आर्थिक ऐनको अनुसूची २०७७.pdf
बिनियोजन ऐन -२०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:45 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आपतकालिन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ७६/७७ 05/19/2020 - 10:26 PDF icon Modi Emergency Preparedness and response plan 2076.pdf

Pages