सूचना तथा समाचार

बालबालिकाको वस्तुगत विवरण (मोदी गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ४ सम्म) को आधारभुत जानकारी समेटिएको पुस्तक

दस्तावेज: 

ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टि, रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण |

दस्तावेज: 

Pages