सूचना तथा समाचार

बिद्यालयहरुमा वैकल्पिक बिधि द्वारा शिक्षण कार्यलाई निरन्तरता सम्बन्धी गाउँपालिकाको निर्देशन कार्यान्वन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

दस्तावेज: 

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मौजुदा सुचिमा सुचिकृत तथा अध्यावधिक हुने बारेको सुचना |

दस्तावेज: 

मेसिनरी सामान हटाउने सम्बन्धी गाउँपालिकाको जरुरी सुचना !

Pages