सूचना तथा समाचार

मोदी गाउँपालिकामा करार सेवामा खुलाइएको बिज्ञापन तर्फ ल्याब असिस्टेन्ट,अ.न.मि ,अ.हे.व र कृषि प्राबिधिकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना !

दस्तावेज: 

लेखा परिक्षकहरुवाट निबेदन आव्हानको सुचना !

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७७ |

दस्तावेज: 

Pages