चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७८ | ७८/७९ Tuesday, November 23, 2021 - 11:27 PDF icon First Qtr Report Modi RM _2078.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण | ७७/७८ Thursday, August 12, 2021 - 12:05 PDF icon 4th Trimester Report 2077 Modi RM.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण ७७/७८ Tuesday, May 4, 2021 - 11:52 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७७.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन २०७७ | ७७/७८ Monday, November 23, 2020 - 13:18 PDF icon पहिलो चौमासिक प्रतिबेदन २०७७.pdf