चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति सूचना विवरण ८०/८१ Tuesday, April 30, 2024 - 12:30 PDF icon Modi 3rd Qtr Report 2080.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ८०/८१ Sunday, November 5, 2023 - 13:20 PDF icon 1st Quatar Report 2080-81.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको २०७९ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७९-८० Tuesday, May 9, 2023 - 14:16 PDF icon 3rd Quator Report 2079.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको दोसो त्रैमासिक प्रगति विवरण | ७९-८० Monday, January 30, 2023 - 13:43 PDF icon 2nd Quator Report 2079.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७८ | ७८/७९ Tuesday, November 23, 2021 - 11:27 PDF icon First Qtr Report Modi RM _2078.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण | ७७/७८ Thursday, August 12, 2021 - 12:05 PDF icon 4th Trimester Report 2077 Modi RM.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण ७७/७८ Tuesday, May 4, 2021 - 11:52 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन २०७७.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन २०७७ | ७७/७८ Monday, November 23, 2020 - 13:18 PDF icon पहिलो चौमासिक प्रतिबेदन २०७७.pdf