सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिका आउने बाटोको शिलबन्दी दरुभाउपत्रको दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना !

८०/८१ 02/02/2024 - 11:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !

८०/८१ 02/02/2024 - 11:12

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !

८०/८१ 02/02/2024 - 11:11 PDF icon SQ Medicine Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !

८०/८१ 02/02/2024 - 11:08

ढुंगा गिट्टी बालुवा रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

८०/८१ 01/24/2024 - 15:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !

८०/८१ 01/24/2024 - 11:01

रति सिंचाइ नहर निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना !

८०/८१ 01/02/2024 - 12:56

गाउँपालिका आउने बाटोको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना !

८०/८१ 12/15/2023 - 12:53

गोतामेथर काब्राबोट ठाँटि पदमार्ग निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सुचना !

८०/८१ 12/15/2023 - 12:52

कुश्मा न.पा ११ गंगटे हुदै गोतामेथर रापू आर्थर डाँडाखर्क हुदै स्याङ्गजा सडक स्तरउन्नतिको ठेक्का आव्हानको सुचना !

८०/८१ 12/15/2023 - 12:39

Pages