सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना l

७९-८० 06/27/2023 - 11:25

सार्वजनिक पुस्तकालयको बोलपत्र आब्हानको सुचना !

७९-८० 05/17/2023 - 14:59 PDF icon Modi Public Library Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना

७९-८० 04/07/2023 - 16:14

२०७९/११/२८ मा प्रकाशित सुचनाको त्रुटी सचाईएको सम्बन्धमा !

७९-८० 03/26/2023 - 10:59

Invitation for Bid (Procurement of Medicine)

७९-८० 03/16/2023 - 14:22

ढुङ्गा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 03/01/2023 - 11:31 PDF icon Dunga giti Re-Notice.pdf

ढुङ्गा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 01/17/2023 - 14:16 PDF icon Dunga giti Notice.pdf

सेनेटरी प्याड खरिदको बोलपत्र आब्हानको सुचना !

७८/७९ 06/26/2022 - 11:14

क्याटलग सपिंग बिधिबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना !

७८/७९ 06/01/2022 - 15:32

कृषि यान्त्रिकरणको लागी मिनी टेलर तथा Tunnel Plastics खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 03/28/2022 - 11:14 PDF icon Procurement of Mini Tiller and Tunnel Plastic.pdf

Pages