मोदी गाउँपालिका गाउँ सभाको १२ औ अधिबेशन सम्पन |

मोदी गाउँपालिका गाउँ सभाको १२ औ अधिबेशन २०७९ साल पौष २८ गते बिहिबारको दिन गाउँपालिकाको सभाहल मा सम्पन भएको छ |

मोदी गाउँपालिका गाउँ सभाको १२ औ अधिवेशनमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऎन २०७९,संसोधित बजेट योजना तथा कार्यक्रम, म.ले.प प्रतिबेदन,सहलगानीमा खानेपानी,नमुना बिध्यालय लगाएत विभिन्न बिषयहरुमा ब्यापक छलफलको साथै सभाको कार्यसुची रहेका अन्य बिषयहरु पारित गर्दै गाउँ सभाको १२ औ अधिबेशन सप्पन्न भएको छ।