ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 08/28/2018 - 11:02 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ .pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 08/28/2018 - 10:48 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
शिक्षा एेन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 16:26 PDF icon शिक्षा एेन, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 16:25 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन, २०७५.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७५/७६ 08/27/2018 - 16:04 PDF icon २. न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम.pdf
१. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 08/27/2018 - 15:58 PDF icon १. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ..pdf
स्थानीय सरकार संचालन एेन, २०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 10:30 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/24/2017 - 13:25 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली.pdf
१‍ कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 08/18/2017 - 14:41 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली.pdf

Pages