गाउँपालिका रास्ट्रीय महासंघको प्राबिधिक सहयोग र मोदी गाउँपालिकाको आयोजनामा आयोजित २ दिने गाउँ सभा सन्चालन कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी सिकाई अभ्यास कार्यशाला गोष्ठी |