देउपुर स्वास्थ चौकी र वडा कार्यालय भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सुचना !