स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मा गाउँकार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा उमेदवार भै कानुनले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने कार्यपालिका सदस्यहरुको विवरण

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: