सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि यान्त्रिकरणको लागी मिनी टेलर तथा Tunnel Plastics खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 03/28/2022 - 11:14 PDF icon Procurement of Mini Tiller and Tunnel Plastic.pdf

रतिखोला तटबन्दको बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 03/22/2022 - 12:22 PDF icon Ratikhola Tatabanda Notice .pdf

HDEP पाईप र Gabin जाली खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 03/10/2022 - 11:35

सोलार बत्ति जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सम्बन्धी सुचना !

७८/७९ 03/10/2022 - 11:33

सोप्रे खानेपानी योजना बोलपत्र आब्हानको सुचना !

७८/७९ 03/06/2022 - 12:41

चित्रे वडा कार्यालय भवन निर्माण बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 02/27/2022 - 11:46 PDF icon e-Bidding Notice of Ward office chitre Bhawan .pdf

राम्जा देउराली वडा कार्यालय भवन निर्माण बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 02/27/2022 - 11:45 PDF icon e-Bidding Notice of Ward office Ramja Bhawan Nirman.pdf

HDEP पाईप र Gabin जाली खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 02/27/2022 - 10:31 PDF icon SQ Notice of HDEP Pipe and Gabin Box.pdf

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिद कार्यको बोलपत्र आह्वानको सुचना !

७८/७९ 12/19/2021 - 12:25 PDF icon notice medical.pdf

महेन्द्र शिखरी मा.बि भवन निर्माण बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७८/७९ 11/12/2021 - 10:48

Pages