सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिनि टेलर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !

७६/७७ 02/12/2020 - 10:57

ढुंगा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्रि शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना |

७६/७७ 01/22/2020 - 10:48 PDF icon Second time Publish Notice Dhunga giti.pdf

बहुउदेश्यी सभाहल भवन तथा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७६/७७ 01/17/2020 - 16:01 PDF icon Multipurpose Conference Hall Construction.pdf

ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा डिजीटल हाजिर मेसिन खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/08/2020 - 21:39 PDF icon कम्पुटर ल्यापटप प्रिन्टर खरीदको शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना .pdf

ढुंगा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्रि शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना

७६/७७ 12/19/2019 - 10:54 PDF icon dhunga giti bid notice2076.pdf

पातिचौर बाजुंग क्यांग सडक स्तरउनती बोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 12/17/2019 - 09:01 PDF icon Patichaur bajung sadak starunnati.pdf

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी आशयपत्र अब्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/29/2019 - 13:23 PDF icon Modi Notice 2076.pdf

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी प्रस्ताब आब्हानको सूचना

७६/७७ 10/02/2019 - 14:18 PDF icon Paramarsha-Sewa-Notice.pdf

गिज्यान सामुदायिक स्वास्थ ईकाईको भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना |

७५/७६ 06/28/2019 - 11:50 PDF icon Construction of Gijyan Community Health Unit Building.pdf

HDPE पाईप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना |

७५/७६ 06/04/2019 - 15:49

Pages