सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bid (Procurement of Medicine)

ढुङ्गा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

ढुङ्गा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages