सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुङ्गा बालुवा गिट्टी रोडाको कर तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

दस्तावेज: 

सेनेटरी प्याड खरिदको बोलपत्र आब्हानको सुचना !

क्याटलग सपिंग बिधिबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना !

Pages