"समृद्ध मोदीका ७ आधार पर्यटन,उर्जा,कृषि.उधोग,पूर्वाधार ,मानव संशाधन र सुशासन  "

आ.व २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |

आ.व २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी २०७७/०४/२२ मा सम्पन्न भयो । समीक्षा गोष्ठीमा सबै शाखा प्रमुखले शाखागत प्रस्तुति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तर्फबाट समग्र प्रगति प्रतिवेदन पेश भइ प्रत्येक प्रतिवेदन उपर व्यापक छलफल र समीक्षा भयो । मोदी गाउँपालिकाको अाव २०७६/७७ को समग्र वित्तिय प्रगति ७९.२१ प्रतिशत भयो । जसमा ससर्त तर्फ ८७.३५ प्रतिशत , गाउँपालिकाको चालू र पूजीगत खर्च अनुमानको ७०.१२ प्रतिशत र वास्तविक अायको ८६.९५ प्रतिशत रहयो । तेस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्च ९६.२३ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३ वटै कार्यक्रममा १०० प्रतिशत, पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ६९.२४ प्रतिशत, शिक्

मोदी गाउँपालिका सातौ गाउँ सभा सम्पन्न |

मोदी गाउँपालिकाको २०७७/०३/१० गते पेश भएका अार्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट, बार्षिक विकास कार्यक्रम, अार्थिक एेन, विनियोजन एेन तथा अन्य विविध विषय अाज बसेको सातौ गाउसभाको दोस्रो बैठकमा व्यापक छलफलद्वारा सर्वसम्मत पारित भएका छन । यो सँगै सातौ गाउँसभा सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको छ 

मोदी गाउँपालिकाको छैठौं गाउँ सभा |

मोदी गाउँपालिकाको छैठौं गाउसभाको दोश्रो दिन २०७६।११।१९ गते तीन वटा विधेयक (नगर प्रहरी विधेयक, स्थानीय सुशासन विधेयक र स्थानीय वातवरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विधेयक) पारित भएका छन । साथै वार्षिक विकास कार्यक्रममा केही संशोधन र थपको प्रस्तावमा छलफल सहित पारित गर्दै छैठौं गाउँ सभाको समापन भएको छ ।

Pages